Strona Główna Pracownicy Osiągnięcia i wyniki Galeria FORUM DYSKUSYJNEKONTAKT
Aktualności
O szkole
Zajęcia pozalekcyjne
Terminy rekrutacji

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZK. 2010/2011

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ GIMNAZJUM.

UWAGA: W przypadku elektronicznego naboru do szkół
miejsce składania dokumentów wskaże organ prowadzący szkoły

TERMIN  WYMAGANE CZYNNOŚCI DOT. REKRUTACJI  
  10 maja 2010   rozpoczęcie weryfikacji kandydatów w systemie
  10 maja 2010 - 17 czerwca 2010
  do godz. 15:00
  wybór preferencji przez kandydata
  składanie podań w szkołach pierwszego wyboru
  17 czerwca 2010   weryfikacja złożonych podań
  25-28 czerwca 2010 do godz. 12:00   dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa
  ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych
  wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  do 30 czerwca 2010   publikacja listy kandydatów przyjętych do szkoły
  1-2 lipca 2010 do godz. 12:00   pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole   poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia   gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach
  egzaminu gimnazjalnego.
Rekrutacja
Strefa Ucznia
Copyright © 2009 by ZSBA GDAŃSK All rights reserved ____________________________________________Edit Felix Erbach