Strona Główna Pracownicy Osiągnięcia i wyniki Galeria FORUM DYSKUSYJNEKONTAKT
Aktualności
O szkole
Zajęcia pozalekcyjne
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

TERMIN  ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO  
  01 wrzesień 2010   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011
  6-10 wrzesień 2010   Giełda używanych podręczników
  7 wrzesień 2010   Rada Pedagogiczna szkoleniowa - dziennik elektroniczny
  7-14 wrzesień 2010   zebranie informacyjne dla rodziców (oprócz klas pierwszych), wybór klasowych Rad Rodziców
  8-9 września 2010   Obóz integracyjny w Łapinie klas pierwszych
  16 wrzesień 2010   zebranie rodziców klas pierwszych - wybór trójek klasowych
  20 wrzesień 2010   wyłonienie po 2 kandydatów z kl. I i II do władz Samorządu Szkolnego
  22 wrzesień 2010   Rada Pedagogiczna szkoleniowa
  27 wrzesień 2010   Wybory do władz Samorządu Szkolnego
  30 wrzesień 2010   Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnych
  8 październik 2010   Apel porządkowy; przedstawienie nowych władz Samorządu Szkolnego
otrzęsiny klas pierwszych
  13 październik 2010   apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  21 październik 2010   ogólnoszkolne zebranie klasowych Rad Rodziców (trójki klasowe)
  27 październik 2010   rada pedagogiczna szkoleniowa
  29 październik 2010   wizyty wyznaczonych klas na gdańskich cmentarzach
  10 listopad 2010   apel z okazji Swięta Niepodległości Polski
  17 listopad 2010   ogólnoszkolna wywiadówka śródokresowa
  (powiadomienie o grożących ocenach niedostatecznych)
  24-26 listopad 2010   próbna matura
  powiadomienie uczniów o przewidywanych ocenach na I semestr
  6 grudzień 2010   mikołajki w klasach
  20 grudzień 2010   ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr
  21 grudzień 2010   Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
  22 grudzień 2010   wigilie w klasach i wigilia dla pracowników szkoły
  23 - 31 grudnia 2010   Zimowa przerwa świąteczna
  4 - 10 stycznia 2011   wywiadówki za I semestr
  7 stycznia 2011   opracowanie wyników matury próbnej OPERON
  12 stycznia 2011   rada pedagogiczna analityczna (podsumowanie I semestru)
  14 stycznia 2011   studniówka
  17 - 30 stycznia 2011   ferie zimowe
  3 luty 2011   ostateczny termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych
  1 marca 2011   rozpoczęcie akcji rekrutacyjnej
  19-27 marca 2011   wyjazd młodzieży do Francji
  25 marca 2011   wystawienie wszystkich przewidywanych ocen w klasach maturalnych
  25 marca 2011   godz. 17.00 - wywiadówki klas maturalnych
  29-31 marca 2011   składanie podań o podwyższenie oceny
  7 kwietnia 2011   ostateczny termin przedłożenia bibliografii dyrektorowi szkoły
  12-15 kwietnia 2011   Dni Otwarte Szkoły
  14-15 kwietnia 2011   rekolekcje wielkopostne
  14 kwietnia 2011   godz. 17.00 - wywiadówka śródokresowa - bez klas maturalnych
  19 kwietnia 2011   ostateczny termin wystawienia ocen dla klas maturalnych
  20 kwietnia 2011   rada pedagogiczna klasyfikacyjna dla klas maturalnych
  21-26 kwietnia 2011   wiosenna przerwa świąteczna
  29 kwietnia 2011   uroczyste zakończenie roku dla klas maturalnych
  4-6 maja 2011   dni wolne od zajęć edukacyjnych dla klas I i II LO oraz I-III TB
  4-19 maja 2011   pisemne egzaminy maturalne wg odrębnego harmonogramu
  10-24 maja 2011   ustne egzaminy maturalne wg odrębnego harmonogramu
  18 maj 2011   ostateczny termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
  20-24 maja 2011   składanie podań o podwyższenie ocen
  1 czerwiec 2011   dzień sportu
  6-21 czerwiec 2011   dodatkowe terminy egzaminów maturalnych dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpiły do egzaminu we właściwym terminie
  13 czerwiec 2011   pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
  14-17 czerwiec 2011   etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  16 czerwiec 2011   ostateczny termin wystawienia ocen rocznych
  17 czerwiec 2011   rada pedagogiczna klasyfikacyjna
  22 czerwiec 2011   Zakończenie roku szkolnego 2010/11
  28 czerwiec 2011   rada pedagogiczna analityczna
  22-26 sierpień 2011   ustne egzaminy maturalne poprawkowe
  23 sierpień 2011   pisemny egzamin maturalny poprawkowy
  22-27 sierpnia 2011   egzaminy poprawkowe z przedmiotów
  30 sierpnia 2011   godz. 9.00 - rada pedagogiczna inaugurująca rok szkolny 2011/12
  30 sierpnia 2011   godz.17:00 - zebranie rodziców uczniów klas pierwszych

Rekrutacja
Strefa Ucznia
Copyright © 2009 by ZSBA GDAŃSK All rights reserved ____________________________________________Edit Felix Erbach